בית המשפט העליון: למבטח של ניזוק יש את זכות התחלוף כלפי מבטח מזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק

מכוניתו השכורה של אב פגעה במכוניתו של בנו. האם חברת הביטוח של הבן יכולה להגיש תביעת שיבוב כנגד חברת ההשכרה ? שאלת זכות התחלוף זו עמדה בפני בית המשפט העליון שדן בשאלה האם יש לפרש את סעיף 62(ד) לחוק חוזה ביטוח באופן השולל ממבטחו של ניזוק זכות לתביעת שיבוב נגד מבטח המזיק, כאשר הניזוק והמזיק הם קרובי משפחה.  

החוק קובע כי זכות התחלוף של מבטח הניזוק כלפי המזיק נשללת כאשר מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה וכשניזוק סביר לא היה תובע מהמזיק פיצוי או שיפוי מחמת קרבה משפחתית או יחסי עובד מעביד.

במקרה שעמד בפני בית המשפט העליון, רכב שהושכר על ידי המבקשת פגע ברכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח ישיר, כך שנגרמו לו נזקי רכוש. הנהג ברכב השכור היה בנו של המבוטח בביטוח ישיר.  

בית משפט השלום דחה את טענת חברת ההשכרה לפיה זכות התחלוף של חברת הביטוח נשללת מאחר שהמזיק הוא קרוב משפחה של הניזוק. בית המשפט קבע כי במקרה בו היריבות מתנהלת אך ורק בין חברות הביטוח, אין היתכנות לכך שהתא המשפחתי ייפגע, ועל כן אין להחיל את החריג בסעיף. בית המשפט הורה לחברת ההשכרה לשלם לחברת הביטוח סך של 6,343 שקלים בגין הנזק וכן 4,335 שקלים בגין אגרות, שכר עד ושכ"ט עורך דין.

על פסק דין זה הגישה חברת ההשכרה ערעור לבית המשפט המחוזי שדחה גם הוא את הערעור. בית המשפט המחוזי קבע כי על אף שקיימות פסיקות סותרות בבתי המשפט המחוזיים באשר לשאלה החוק שולל את זכות התחלוף ממבטח הניזוק גם כלפי מבטח המזיק שהוא בן משפחת הניזוק, לא נפלה טעות בפסק הדין של בית משפט השלום המצדיקה התערבות של ערכאת הערעור.

על החלטת בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שלמרות הסכום הנמוך של התביעה החליט לדון בה כערעור. בעיני בית המשפט העליון מדובר בשאלה עקרונית שזכתה לפסיקות סותרות בערכאות הדיוניות. כמו כן, תביעות שיבוב אינן בסכומים גבוהים.

חברת השכרת הרכב טענה כי ישנן פסיקות סותרות בערכאות הדיוניות באשר לפירוש החוק ונכון לפרשו כך שלחברת הביטוח אין זכות תחלוף כלפיה. כמו כן טענה כי זכות התחלוף נשללת גם מכוח הסכם.

חברת הביטוח טענה בין היתר כי חברת השכרת הרכב פעלה בחוסר תום לב לאורך כל ההליך כשלמעשה ניסתה לאחוז בחבל משני קצותיו. כך, מחד גיסא היא טענה כי אין היא בגדר מבטחת ומכאן שלא ניתן לתבוע אותה על נזקי הניזוק; ומאידך גיסא היא טענה כי גבתה השתתפות עצמית מהמזיק ומכאן שמכוח החוק לא ניתן לתבוע אותה על נזקי הניזוק.

השופט יצחק עמית בבית המשפט העליון קבע כי הרציונל שבבסיס החריג הוא שמירה על התא המשפחתי. "מכונית הנהוגה בידי בנו של ראובן או בידי אשתו של ראובן, שאינה מבוטחת, פגעה ברשלנות במכוניתו של ראובן. אם נציע לראובן לתבוע את בנו או את אשתו לשפות אותו על הנזק, ראובן ידחה מן הסתם את הצעה ואף יסבור שהיא מגוחכת, שהרי בנו ואשתו הם בני ביתו אשר אהב, וממילא הקופה המשפחתית היא אחת ואין טעם להעביר כסף מכיס שמאל לכיס ימין. לכן בא הסעיף להורות כי למבטחת של ראובן, שנכנסת בנעליו, לא עומדת במקרה כזה זכות התחלוף, והיא אינה יכולה לחזור בתביעה כנגד בנו או אשתו של ראובן".

עוד הוסיף השופט עמית: "הרציונל של שמירה על התא המשפחתי לא מתקיים כאשר התביעה מתנהלת בין שתי מבטחות. אין כל פגיעה בתא המשפחתי כאשר המבטחת של בן המשפחה-המזיק משלמת את הנזק. במבחן 'המבוטח הסביר' ברור שראובן לא היה נמנע מלהגיש תביעה נגד המבטחת של בנו או אשתו. אם כך, מדוע למנוע זאת ממבטחתו -שלו שנכנסת בנעליו? בהיעדר פגיעה בתא המשפחתי, לחברה אין אינטרס להגן על מבטחתו של המזיק, שבמקרה הוא גם בן משפחתו של הניזוק".

בית המשפט גם דחה את הטענה כי סעיף 15 לפוליסה התקנית שולל את זכות התחלוף מחברת הביטוח. "מטרת הפוליסה התקנית היא לבטח נזקי רכוש לרכב המבוטח וכן לרכוש של צד שלישי שנגרמו עקב מקרה הביטוח, המוגדר בפוליסה כ'חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח'. הציפייה הסבירה של המבוטח הסביר הוא שבקרות תאונה עם רכב אחר, המבוטח יהיה מכוסה בגין נזקי הרכוש גם אם מדובר ברכב של אחד מבני ביתו".

בסיכום קבע בית המשפט העליון כי חוק חוזה ביטוח אינו שולל ממבטח הניזוק זכות תחלוף כלפי מבטח המזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק. כמו כן, כי סעיף 15 לפוליסה התקנית אינו מחריג מהכיסוי הביטוחי נזקי רכוש שנגרמו עקב תאונה בין רכב המבוטח לבין רכב של אחד מבני ביתו. על כן, בענייננו, למשיבה עומדת הזכות לתביעת תחלוף נגד המערערת.

בתחום הנזיקין והביטוח משרדנו משתף פעולה עם עו"ד עידן אשכנזי

רעא 4179/20 בסט קאר חברה לשירותי רכב בע"מ נ'  איי. די .איי חברה לביטוח בע"מ, פורסם בנבו 18.11.20

פורסם בשבועון עדיף

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו לא ייצג בתיק האמור

0 0 הצבעות
דרג את המאמר
הירשם
הודעה
guest
0 תגובות
תגובות
צפה בכל התגובות

שתף את המאמר

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא