בית המשפט המחוזי חיפה: חברת ביטוח זרה יכולה להגיש תביעת שיבוב בישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה בקשה לסלק על הסף תביעת שיבוב שהוגשה על ידי 11 חברות ביטוח בינלאומיות, חלקן חתמי לוידס, שאינן מחזיקות ברישיון מבטח בישראל. בבקשה נטען כי התובעות הן חברות ביטוח זרות, ועל כן אין הן זכאיות להגיש תביעת שיבוב לפי הוראות חוק חוזה הביטוח.

בפתח החלטתו מציין סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט יצחק כהן כי דחיית הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין VIG (ויינה אינשורנס גרופ) עליו נסמכו המבקשים אינו "הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון", לאור העובדה כי בית המשפט העליון לא קיים דיון בנושא אלא דחה בקשה לערעור. סוגיית זכות השיבוב של חברת ביטוח זרה  זוכה לשורת פסיקות סותרות של בתי המשפט המחוזיים ותידרש להחלטה של בית המשפט העליון.

עניינה של תביעת השיבוב שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה הוא בנזק שנגרם לציוד בשווי של כ-770 אלף דולר, אשר יובא ארצה בהובלה ימית עבור התובעות החברות נובל אנרג'י, דלק קידוחים ורציו. המטען יועד לתשתית היבשתית, שהוקמה במסגרת פרוייקט הפקת הגז הטבעי מאתר "לוויתן".

על פי כתב התביעה לאחר פריקת המטען מהאניה בה הובל, והעמסתו על משאית נמצא כי המטען ניזוק, כאשר בחלקו לא ניתן היה לעשות כלל שימוש. עוד נטען בכתב התביעה, כי בעקבות הנזקים שנגרמו למטען, נגרמו לתובעות נזקים כבדים, אותם העמידו התובעות, לצורך שומת אגרת המשפט, על סכום של 900,000 דולר.

חברת שלב 1945 הובלות, אחת הנתבעות, אשר צורפה לתביעה למקרה ויוכח, שהיא אחראית לנזק שאפשר ונגרם למטען במהלך ההובלה היבשתית, בדרך מנמל הפריקה ועד לאתר היעד, התבססה על פסק הדין של ויינה וטענה, בין היתר, כי המבטחות, כחברות ביטוח זרות אינן יכולות לתבוע תביעת שיבוב בישראל.

חברות הביטוח, מצידן, טענו כי המצב המשפטי אינו כה חד וחלק, ואינו מצדיק סילוק תביעתו של מבטח זר על הסף.

ראשית דן בית המשפט בתביעה של חתמי לוידס וציין כי חתמי לוידס נהנים בישראל מדין מיוחד. דין זה פוטר את חתמי לוידס מהצורך לקבל רישיון לעסוק בעסקי ביטוח בישראל לפי חוק הפיקוח ולכן לא היה צורך לכלול אותם בבקשה לסילוק על הסף.

בהמשך דן בית המשפט בסוגייית זכות התחלוף של חברות ביטוח זרות. "אם תיחסם תביעת תחלוף של מבטח, מקומי או זר, הגורם היחיד שייהנה מכך יהיה המזיק, אשר יופטר מלשלם פיצויים, באופן מלא או חלקי, עבור הנזק שנגרם על ידו", קובע בית המשפט. "ההיגיון הוא היגיון פשוט: כיוון שזכות התחלוף נועדה למנוע עשיית עושר ולא במשפט, חסימת הזכות, תאפשר למזיק להתעשר ולא במשפט".

בית המשפט קובע כי משמעות פסק הדין שניתן בעניין ויינה היא חסימתם של מבטחים זרים, שלא קיבלו רישיון לעסוק בעסקי ביטוח בישראל או פטור מהוראות החוק (כמו למשל חתמי לוידס), מלתבוע מזיקים בגין תגמולי ביטוח ששולמו על ידם למבוטחיהם. "עם כל הכבוד, הנני סבור שלעניין זכות התחלוף, אין מקום להבחין בין מבטח (ישראלי או זר) שמחזיק ברישיון לעסוק בעסקי ביטוח בישראל ובין מבטח זר שאינו מחזיק ברישיון שכזה", קובע השופט יצחק כהן.

עוד קובע השופט כי מבטחים זרים, שאינם עוסקים בעסקי ביטוח בישראל, אלא מחוצה לה, אינם נזקקים לרישיונות לפי חוק הפיקוח, ואינם כפופים להוראות האסדרה הישראליות. המערכת המאסדרת לה כפופים המבטחים העוסקים בעסקי ביטוח בישראל אינה חלה עליהם.

"עם כל הכבוד", קובע השופט, "הנני סבור, שיש לבחון מסקנתו של בית המשפט בעניין ויינה מחדש". ומוסיף: "בשונה מקביעת בית המשפט בעניין ויינה, הנני סבור, כי מבטח זר, המוכיח שהוא מבטח לפי הדינים החלים עליו במקום מושבו, המגיע לישראל לצורך הגשת תביעת תחלוף נגד מזיק ישראלי, אינו מאבד את גלימת המבטח רק משום שחוק הפיקוח הישראלי אינו חל עליו".

השופט דחה את הבקשה למחיקה על הסף וסיכם:

(א) נוכח הפטור שניתן לחתמי לוידס מתחולת חוק הפיקוח, מלכתחילה לא היה מקום להגיש בקשה לדחיית תביעת התחלוף שהוגשה בשמם על הסף, בהסתמך על פסק הדין "ויינה".

(ב) זכות התחלוף נועדה למנוע עשיית עושר ולא במשפט. חסימת תביעת התחלוף של מבטח, ישראלי או זר, עלולה לגרום להתעשרותו של המזיק שלא במשפט.

(ג) מבטח זר, שאינו עוסק בעסקי ביטוח בישראל, אינו חייב בקיום הוראות חוק הפיקוח, ואין להחיל עליו את הגדרת "מבטח", הקבועה בחוק הפיקוח.

(ד) חוק הפיקוח נועד להגן על צרכני הביטוח. חסימת תביעת תחלוף של מבטח זר, אינה משרתת את הגנת הצרכן אלא את "הגנת המזיק".

(ה) מבטח זר, הנאלץ להגיש תביעת תחלוף בבית משפט בישראל, אינו מאבד את גלימת המבטח לעניין סעיף 62 לחוק , רק משום כך שהוא מבטח זר, שחוק הפיקוח אינו חל עליו.

תא (חי') 31521-01-20 נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד נ' צים שירותי ספנות משולבים בע"מ

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו לא ייצג בתיק האמור

0 0 הצבעות
דרג את המאמר
הירשם
הודעה
guest
0 תגובות
תגובות
צפה בכל התגובות

שתף את המאמר

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא