זכויות יוצרים

נתבעתם על הפרת זכויות יוצרים ? רוצים לבחון איך להגן על יצירה ? צילום שלכם פורסם ללא אישור ? רוצים להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זכויות יוצרים ?

חייגו 09-9699960 שלחו ווטסאפ או שלחו מייל לקבלת ייעוץ 

זכויות יוצרים, כמו זכויות אחרות הנכללות במסגרת הקניין הרוחני אינן זכויות מוחשיות. המטרה העיקרית של זכויות היוצרים ושל הקניין הרוחני היא לאזן בין זכותו של היוצר להגן על היצירה שלו לבין זכותו של הציבור לעשות שימוש ביצירה. זכויות יוצרים יהיו בתוקף בימי חייו של היוצר וכן 70 שנה אחרי מותו. סוגיות נוספות אותן יש לקבלת בחשבון הן סימני מסחר, פטנטים, זכויות עיצובים ועוד 

זכויות יוצרים

חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 מגדיר את המסגרת הנורמטיבית לזכויות יוצרים, קובע מה הן זכויות יוצרים ומה אינו יכול לקבל הגנה במסגרת זכויות יוצרים. החוק קובע כי זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה (בהתאם לסוג היצירה). החוק מגדיר כי לא יהיו זכויות יוצרים, אלא על פי ההוראות של החוק. 

העתקה – לגבי כל סוגי היצירות

פרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה

ביצוע פומבי – לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט 

העמדת היצירה לרשות הציבור

עשיית יצירה נגזרת, לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית שאינה גופן, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית

השכרה – לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב

לכל דבר יש זכויות יוצרים ?

החוק קובע כי לגבי הנושאים הבאים לא יוכלו להיות זכויות יוצרים: רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון וחדשות היום. כמו כן לא יהיו זכויות יוצרים בחוקים, בתקנות, בדברי הכנסת ובהחלטות שיפוטיות של בית משפט או של כל רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי כל דין. 

הזיקה לישראל

החוק קובע כי זכות יוצרים תהא ביצירה אם התקיימו אחד התנאים הבאים:

היצירה פורסמה לראשונה בישראל 

בעת יצירתה היה היוצר אזרח ישראלי או שמקום מגוריו הרגיל היה בישראל, וזאת בין שהיצירה פורסמה או לא פורסמה

ביצירה קולנועית – גם אם בעת יצירתה היה מרכז עסקיו של מפיקה או מקום מגוריו הרגיל בישראל

ביצירה אדריכלית וביצירה אמנותית אחרת שהוכללה בבניין או במבנה אחר – גם אם היצירה האדריכלית, הבניין או המבנה ממוקמים בישראל

בתקליט יהיו זכויות יוצרים אם בעת יצירת התקליט מפיק התקליט היה אזרח ישראל או שמקום מגוריו הרגיל ואם הוא תאגיד מרכז עסקיו היה בישראל. זכות יוצרים להעתקה, להעמדה לרשות הציבור ולהשכרה תהיה בתקליט גם אם הוא פורסם לראשונה בישראל. 

זכויות יוצרים יכולות גם להיות מוגנות בישראל על פי אמנה בינלאומית בין ישראל למדינה אחרת או אמנה אליה הצטרפה מדינת ישראל. 

מהי יצירה ?

יצירה אדריכלית – בניין או מבנה אחר, וכן מודל לבניין או למבנה כאמור;

יצירה אמנותית – לרבות רישום, ציור, יצירת פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, יצירה אדריכלית, יצירת צילום ויצירת אמנות שימושית ובכלל זה (Typeface);

יצירה דרמטית – לרבות מחזה, יצירה קולנועית, יצירה דרמטית-מוסיקלית, יצירת מחול ופנטומימה;

יצירה ספרותית – לרבות יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה, טבלה, לקט, וכן תוכנת מחשב;

יצירת פיסול – לרבות תבנית או מודל של פסל;

יצירת צילום – לרבות יצירה המופקת בתהליך הדומה לצילום, ולמעט צילום שהוא חלק מיצירה קולנועית;

יצירה קולנועית – לרבות יצירה טלוויזיונית וכל יצירה שדומה במהותה ליצירה קולנועית או ליצירה טלוויזיונית;

לקט – לקט של יצירות לרבות אנציקלופדיה או אנתולוגיה, וכן לקט של נתונים לרבות מאגר מידע;

זכויות צלמים

גם לצלמים יש זכויות יוצרים בצילומים אותם ביצעו. ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, צילום או יצירה אחרת, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע. ביצירה שהיא דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר, שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין, אלא אם כן הוסכם אחרת.

זכות מוסרית 

ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית או יצירה ספרותית, למעט תוכנת מחשב, שיש בה זכות יוצרים, תהיה ביחס ליצירתו זכות מוסרית, למשך תקופת זכות היוצרים באותה יצירה. הזכות המוסרית היא אישית ואינה ניתנת להעברה, והיא תעמוד ליוצר אף אם אין לו ביצירה זכות יוצרים או אם העביר את זכות היוצרים ביצירה, כולה או חלקה, לאחר.

 

 

 

 

 

 זכות מוסרית ביחס ליצירה היא זכות היוצר היא הזכות כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין וכן כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

 חוקי רלוונטיים בתחום קניין רוחני

חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972

חוק העיצובים, תשע"ז-2017

תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), תש"ע-2010

תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס"ט-2008

תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), תש"ף-2019

 

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא