פשיטת רגל

על רקע המצב הכלכלי המורכב מתמודדים רבים עם קשיים כלכליים. אם אתם מרגישים שאתם קרובים לנקודה שאתם לא מסוגלים לעמוד בפירעון ההתחייבויות שלכם וההלוואות לוחצות, כדאי להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון בהליך פשיטת רגל. בסיוע של עורך דין המתמחה בתחום תוכלו לפתוח דף חדש ולצאת לדרך. רוצים לשמוע יותר ? 

חייגו 09-9699960 שלחו ווטסאפ או שלחו מייל לקבלת ייעוץ 

בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. החוק מחולל מהפכה של ממש בהליכי חדלות פירעון, מתוך מטרה להגדיל את שיעור החוב שייפרע לנושים, להגביר את היציבות והוודאות של הדין, לקצר הליכים ולהפחית את הנטל הבירוקרטי. 

משרד עורכי הדין שמואלי שמשון RGS מלווה חייבים בהליכי פשיטת רגל אשר זקוקים לסיוע עורך דין חדלות פרעון

מי רשאי להגיש בקשת יחיד לחדלות פרעון ?

בקשת חייב יחיד שסך חובותיו עולה על 150,000 שקלים  – תוגש לממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי.

בקשת חייב יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 שקלים – תוגש באמצעות הממונה ותועבר באמצעותו לרשם ההוצאה לפועל.

בקשת נושה או היועץ המשפטי לממשלה – תוגש לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית המשפט המצוי במחוז שבו מתגורר היחיד או מצוי מקום עסקו העיקרי או נכסיו. להלן בתי המשפט: בית משפט השלום באר שבע, בית משפט השלום ירושלים, בית משפט השלום תל אביב, בית משפט השלום ראשון לציון, בית משפט השלום חיפה ובית משפט השלום נצרת

מה הליכי הדיון בבקשה לחדלות פרעון ליחיד

על פי אתר הרשות השופטת, הליך חדלות הפרעון ייפתח במתן צו לפתיחת הליכים שלאחריו מתחילה תקופת בדיקה שמטרתה יצירת בסיס עובדתי ביחס למצבו הכלכלי של החייב וההתנהלות שהובילה לחדלות פרעונו. 

שלב ראשון – תוכנית פרעון

במהלך תקופה זו ממונה נאמן לנכסי החייב ונאסר עליו לפרוע את חובותיו, אלא בהתאם להוראות החוק, וכן חלות עליו הגבלות שונות שמטרתן מניעת הגדלת החוב. בסיום התקופה, הממונה ימליץ על תכנית לפרעון החובות ובית המשפט יקיים דיון בהצעתו שבסיומו ייתן צו לשיקום כלכלי.

שלב שני – צו שיקום

צו לשיקום כלכלי פותח את השלב השני, שבו בהתאם להוראות צו השיקום הכלכלי, ממומשים נכסי היחיד או מנוהלים לשם פרעון חובותיו לנושיו, ובמקביל הוא נדרש לתשלומים עתיים מהכנסתו השוטפת לשם השבת חובות. כאשר אין לחייב נכסים והכנסתו מספיקה רק לצרכיו החיוניים – יכול שיינתן  צו הפטר לאלתר. 

שלב שלישי – הפטר

הפטר – לאחר תום תקופת תכנית השיקום, יקבל החייב הפטר ו"יפתח דף חדש". 

ומה עם תאגידים ?

החידוש העיקרי בחוק הוא בקביעת נקודת פתיחה משותפת להליכי שיקום של תאגיד ולהליכי פירוק של תאגיד. בהתאם לחוק, בקשה לפתיחת הליכים תוגש באופן אחיד, בית המשפט יכריע אם התאגיד חדל פרעון ורק לאחר מכן יקבל הכרעה לגבי מסלול הטיפול בתאגיד.

חוקים בתחום חדלות פירעון 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חוק החברות

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא