מכתב דחייה מחברת הביטוח – אין מקצה שיפורים

חברת ביטוח נדרשת להעלות את טענותיה בדבר הפרתו של תנאי המתייחס להקלת הסיכון במסגרת מכתב דחייה מחברת הביטוח, ומשלא עשתה כן, אין להתיר לה לבצע מקצה שיפורים ולהעלות טענות אלה…

להמשך קריאהמכתב דחייה מחברת הביטוח – אין מקצה שיפורים