Read more about the article הלכת פיקאלי חלה גם במקרה של חריגה ממגבלת רשימת נהגים קונקרטית
תביעת תחלוף

הלכת פיקאלי חלה גם במקרה של חריגה ממגבלת רשימת נהגים קונקרטית

האם מבוטח שלא עמד בתנאי פוליסת הביטוח שרכש זכאי לקבל פיצוי כלשהו מהחברה ? בית משפט השלום בראשון לציון מיישם את הלכת פיקאלי, אשר ניתנה על ידי בית המשפט העליון.…

להמשך קריאההלכת פיקאלי חלה גם במקרה של חריגה ממגבלת רשימת נהגים קונקרטית

תאונה בגן שעשועים – האם עירייה אחראית לילדים שנפלו מציליה ?

שני קטינים בני עשר עלו לציליה בגן משחקים על מנת להוריד כדור שנלכד. לאחר עלייתם, ככל הנראה עקב כובד משקלם, נקרעה הציליה ושניהם נפלו לקרקע ונפצעו. בנסיבות אלה, במקרה של…

להמשך קריאהתאונה בגן שעשועים – האם עירייה אחראית לילדים שנפלו מציליה ?
Read more about the article בית המשפט העליון: למבטח של ניזוק יש את זכות התחלוף כלפי מבטח מזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק
תביעת תחלוף

בית המשפט העליון: למבטח של ניזוק יש את זכות התחלוף כלפי מבטח מזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק

מכוניתו השכורה של אב פגעה במכוניתו של בנו. האם חברת הביטוח של הבן יכולה להגיש תביעת שיבוב כנגד חברת ההשכרה ? שאלת זכות התחלוף זו עמדה בפני בית המשפט העליון…

להמשך קריאהבית המשפט העליון: למבטח של ניזוק יש את זכות התחלוף כלפי מבטח מזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק
Read more about the article הקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין
תביעת תחלוף

הקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין

האם העובדה כי לנתבע יש פוליסה בחברת ביטוח מאפשרת הגשה של תביעה נגדו בכל מקום בו יש לחברת הביטוח סניף ? האם סמכות מקומית בתביעות נזיקין נוצרת מעצם העובדה כי…

להמשך קריאההקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין

מי אחראי על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים במוסדות חינוך לא רשמיים ?

שופט בית המשפט המחוזי בנצרת השופט ערפאת טאהא קיבל ערעורים של מוסד חינוכי ושל מדינת ישראל וקבע כי האחריות על  ביטוח תאונות אישיות לתלמידים במוסדות חינוך חלה רק על הרשות המקומית…

להמשך קריאהמי אחראי על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים במוסדות חינוך לא רשמיים ?

מה עושים אם חוות דעת מומחה בית המשפט נמוכה משמעותית מחוות דעת הצדדים ?

בית משפט יסטה מנתוני חוות דעת מומחה שמונה מטעם בית המשפט רק במקרה של טעות בולטת. על כלל זה חזר שופט בית משפט השלום בתל אביב, עדי הדר בתביעת נזיקין…

להמשך קריאהמה עושים אם חוות דעת מומחה בית המשפט נמוכה משמעותית מחוות דעת הצדדים ?