Read more about the article תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע – בהחלט העסק שלכם
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע – בהחלט העסק שלכם

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) מחייבות כל גוף המנהל מידע אישי לקיים דרישות אבטחת מידע בהתאם לרמת הסיכון שיוצרת פעילות עיבוד המידע בארגון

להמשך קריאהתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע – בהחלט העסק שלכם

קו חם לפתרונות פרקטיים בנושאי פרטיות

רשות הגנת הפרטיות עומדת לשירות הציבור גם בתקופת הקורונה עם פתרונות פרקטיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו על הציבור ועל פעילות כלל המגזרים במשק, בין היתר, בהיבטים של הגנת הפרטיות…

להמשך קריאהקו חם לפתרונות פרקטיים בנושאי פרטיות