Read more about the article הקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין
תביעת תחלוף

הקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין

האם העובדה כי לנתבע יש פוליסה בחברת ביטוח מאפשרת הגשה של תביעה נגדו בכל מקום בו יש לחברת הביטוח סניף ? האם סמכות מקומית בתביעות נזיקין נוצרת מעצם העובדה כי…

להמשך קריאההקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין