הקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין

האם העובדה כי לנתבע יש פוליסה בחברת ביטוח מאפשרת הגשה של תביעה נגדו בכל מקום בו יש לחברת הביטוח סניף ? האם סמכות מקומית בתביעות נזיקין נוצרת מעצם העובדה כי הנתבע מבוטח ? בית המשפט המחוזי בחיפה דחה טענה זו וקבע כי תביעה כנגד עיריית פתח תקווה, אשר הוגשה לבית משפט השלום קריות תועבר לדיון בבית משפט השלום בפתח תקווה.

התובע הגיש כנגד העיריה תביעה לקבלת פיצוים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו כתוצאה מתאונה שאירעה בשנת 2016 עת הלך באחד מרחובות העיר פתח תקווה ונפל לתוך בור ביוב פעור.

העיריה ביקשה להעביר את הדיון לבית המשפט בפתח תקווה, עקב היעדר סמכות מקומית לבית המשפט בקריות. התובע, מצידו, טען כי בדרך כלל קיימת פוליסה בחברת ביטוח שמבטחת את העיריה, אשר לה סניפים בכל הארץ, כך שגם לבית המשפט בקריות יכולה להיות סמכות מקומית בתביעות נזיקין. בתגובה אף התבקשה העיריה למסור את פרטי חברת הביטוח שלה.

ביחס לטענה זו טענה העיריה כי נקודת המוצא של התובע בטיעונו לא מדויקת, שכן לא בכל מקרה היא מעבירה את הטיפול בתביעות אלו לחברת הביטוח, ומכל מקום חברת הביטוח אינה צד להליך ולא ניתן לקבל את הבקשה על בסיס הנחה זו ולטעון כי יש סמכות מקומית בתביעת נזיקין במקרה זה.

בית משפט השלום בהחלטתו הזכיר את המגמה הרווחת בפסיקה שלא לייחס משמעות מופרזת לשאלת הסמכות המקומית. בית משפט השלום קיבל את טענת העיריה כי כל עוד לא צורף בעל דין נוסף יש לבחון את הבקשה על סמך בעלי הדין הקיימים. בהקשר זה ציין בית המשפט כי אין לפשפש בשאלה "מטעם מי" באי כוח העיריה מייצגים אותה, האם מכוח ייצוג ישיר או ייצוג שניתן על ידי חברת הביטוח.

העיריה לא הסכימה להשלים עם החלטת בית משפט השלום וטענה כי טעה כאשר דחה את בקשתה לשינוי מקום הדיון בשל חוסר סמכות מקומית. לעמדת המבקשת פרשנותו המרחיבה של בית משפט קמא מרוקנת מתוכן את הוראות הסעיף ומבטלת כליל את כללי הסמכות המקומית.

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור העיריה וקבע: "עד לפסק הדין בעניין לוי נהיר היה לכל שהמקום שנועד לביצוע ההתחייבות הוא המקום עליו הסכימו הצדדים, עובר להליך המשפטי, כי יש לבצע בו את ההתחייבות. בעניין לוי הרחיב בית המשפט העליון את הפירוש שיש ליתן למונח "המקום שנועד לקיום ההתחייבות", וזה פורש מעבר לסדרי הדיון, על טריטוריה רחבה יותר בהתאם לדין המהותי, בהסתמך על הוראות חוק החוזים. על רקע האמור קבע כב' המשנה לנשיא, השופט לוין, כי הגם שעל-פי סדרי הדין נכס המריבה והאירועים שעמדו בבסיס התביעה מצויים באזור שיפוטו של בית משפט אחר, יש להכיר בפרשנות מרחיבה לדיבור "המקום שנועד לקיום ההתחייבות" ככזה שיחול גם על מקום מושבה של התובעת, הנושה".

בית המשפט קבע כי נסיבות המקרה בו הוא דן שונות. "בפנינו הגיש המשיב תביעה בגין נזקי גוף מבלי שקיימת מערכת הסכמית (בכתב או בע"פ) בין בעלי הדין. לטענת המשיב עוולה המבקשת כלפיו ועל כן עליה לפצותו בגין נזקיו. בנסיבות מעין אלה, סבורה אני כי אין מקום לקבוע כי הלכת בית המשפט העליון בעניין לוי מאפשרת הרחבת התקנות".

בית המשפט סיכם כי ככלל עדיף שצדדים יימנעו מלהרבות בהתדיינות בכל הנוגע לשאלת סמכות מקומית, אך משעמדה העיריה על בקשתה, יש להכריע בבקשה. על יסוד האמור, לבית משפט במחוז זה אין סמכות מקומית לדון בתביעה שעה שמירב הזיקות הגיאוגרפיות מצויות הרחק ממקום מושבו של בית משפט זה, אין מנוס מלהכריע בבקשת המבקשת על פי הדין ולהורות על העברת התביעה לבית משפט שלום במחוז מרכז.

רעא (חי') 3302-03-20 עיריית פתח תקווה נ' פלוני

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו לא ייצג בתיק האמור

1 1 הצבעה
דרג את המאמר
הירשם
הודעה
guest
0 תגובות
תגובות
צפה בכל התגובות

שתף את המאמר

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא