תביעת ביטוח לאומי

אם חלית או נפצעת בתאונת עבודה או בתאונה אחרת או שנגרמה לך נכות פיזית או נכות מקצועית, נוסף על ההתמודדות המורכבת עם הקשיים הרפואיים יש צורך להתמודד עם בעיות פרנסה חמורות, כאשר לא ניתן לעבוד כלל או שהיכולת להשתכר יורדת בצורה משמעותית. זה הזמן להיפגש עם עורך הדין מתמחה לבחון תביעת ביטוח לאומי. 

רוצים ייעוץ ראשוני ?

חייגו 09-9699960 שלחו ווטסאפ או שלחו מייל לקבלת ייעוץ 

בתחום תביעת ביטוח לאומי משרדנו משתף פעולה בין היתר עם עו"ד ענת צפדיה, בעלת ניסיון רב בתביעת ביטוח לאומי. ענת עבדה בלשכה המשפטית של הביטוח הלאומי ובהמשך הקימה את מחלקת תביעות ביטוח לאומי במשרד עורכי הדין בני כהן ושות'. ענת מרצה בנושא תביעות ביטוח לאומי בפורומים מקצועיים רבים.

רוצים לבחון אם אתם זכאים לקצבת נכות או פיצוי אחר מהביטוח הלאומי ? דברו איתנו עכשיו

על פי הגדרתו, המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. בחוק הביטוח הלאומי מאוגדות תוכניות לקצבאות ופיצוי של נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד ועוד.

על מנת למצות את הזכויות בביטוח הלאומי מומלץ להיעזר בעורך דין מקצועי המתמחה בתביעות ביטוח לאומי.

להלן סוגים עיקריים של תביעות ביטוח לאומי שבתחום עיסוק המשרד:

תביעת נכות כללית ביטוח לאומי

על פי אתר הביטוח הלאומי, לקצבת נכות זכאי תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה. מבחינת דרישות שכר על מנת להגיש תביעת נכות ההכנסה כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, במשק. 

אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

תנאי נוסף לקבלת הקצבה הוא כי רופא מטעם הביטוח הלאומי יקבע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

התנאי הנוסף הוא דרגת אי-כושר: נקבע שעקב הנכות אין מסוגלות לעבוד או שהכולת להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

תביעת נפגעי עבודה ביטוח לאומי

הזכאות לגמלאות נפגעי עבודה היא בגין תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כפי שהוגדרו בחוק הביטוח הלאומי. החוק קובע גם שורה נוספת של אירועים העשויים להיחשב כתאונת עבודה לגביהם מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום. 

מחלת מקצוע ביטוח לאומי

מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות הביטוח הלאומי ככזו, והעובד חלה בה עקב עבודתו או עקב עיסוקו כעובד עצמאי בעת שהיא הייתה מוגדרת כמחלת מקצוע. מחלת מקצוע היא מחלה שנגרמה לאדם באופן ישיר בשל חשיפה לחומרים או לסביבה, כחלק מתנאי העבודה.

אירוע חריג כתאונת עבודה ביטוח לאומי

על מנת לקבוע כי אירועים כמו התקף לב בזמן העבודה או שבץ מוחי בזמן העבודה ייחשבו כתאונת עבודה, מיושמים שורה של כללים ומבחנים שנקבעו בפסיקה כאשר העיקריים בהם: אירוע חריג ביחס לשגרה היומית בעבודה וכי השפעת האירוע החריג לא הייתה פחותה מהשפעת גורמים אחרים מחוץ לעבודה.

רוצים עוד פרטים ? דברו איתנו עכשיו 

חוקים בתחומי תביעת ביטוח לאומי 

חוק הביטוח הלאומי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק דמי מחלה

חוק הבטחת הכנסה

חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

חקיקה מאתר הביטוח הלאומי

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא