פיטורי עובדת בהריון

בהריון וזומנת לשימוע ? פיטורים במהלך טיפולי פוריות ? פיטורים בהריון ?  החזרה מחופשת לידה ? כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה – חייגי 09-9699960 או שלחי מייל לקבלת ייעוץ ממחלקת דיני עבודה 

עובדת בהריון או עובדת במהלך טיפולי פוריות, אשר מועסקת מעל 6 חודשים אצל אותו המעסיק, עשויה להיות זכאית לקבל הגנה מפיטורים במסגרת הוראות חוק עבודת נשים. משמעות ההגנה היא כי פיטורי עובדת בהריון או פיטורי עובדת בטיפולי פוריות דורשים הגשת בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לצורך קבלת אישור לפיטורים. 

עד לקבלת החלטה של הממונה בבקשה לפיטורי עובדת בהריון או בבקשה לפיטורי עובדת בטיפולי פוריות על המעסיק להמשיך להעסיק את העובדת בתפקידה בלי לפגוע בתנאי העבודה שלה או בשכרה. בעיקרון, פיטורי עובדת בהריון, פיטורי עובדת בטיפולי פוריות לא יאושרו ככל שהממונה תמצא כי הפיטורים קשורים להריון או לטיפולי הפוריות. 

ככל שהממונה על העסקת נשים תמצא כי פיטורי עובדת בהריון או פיטורי עובדת בטיפולי פוריות אינם קשורים לעובדה כי העובדת בהריון או במהלך טיפולי פוריות, היא רשאית לעבור לשלב הבא ולבחון את התהליך אותו קיים המעסיק. הממונה תבחן האם ההחלטה אשר התקבלה לפיטורי העובדת מחויבת המציאות ולא קיים פתרון אחר אותו ניתן ליישם על מנת לא לפטר את עובדת בהריון או עובדת בטיפולי פוריות. 

חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי העבודה המתקדמים בעולם וכולל הגנה משמעותית על עובדת בהריון והגנה על עובדת בטיפולי פוריות מפני פיטורים. החוק בישראל לעניין הגנה בהריון או טיפולי פוריות מהווה חקיקה מתקדמת לעניין עבודת נשים. 

במסגרת חוק עבודת נשים ובהמשך במסגרת הרחבות שניתנו במסגרת הפסיקה, נקבעו הגבלות משמעויות על פיטורים של עובדת בהריון, הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בהיריון, פיטורים של עובדת בטיפולי פוריות, הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בטיפולי פוריות, שימוע לעובדת בהריון, שימוע לעובדת בטיפולי פוריות ועוד.

חוק עבודת נשים גם קובע את האיסור המפורש על פיטורים של עובדת בחופשת לידה ואת הדרישה להחזרת עובדת לאחר חופשת לידה מקום העבודה. 

גם שינויים בתנאי העסקה או פיטורים של עובדת בהריון או שינויים בתנאי העסקה של עובדת בטיפולי פוריות מחייבים אישור של הממונה על חוק עבודת נשים.

בכל מקרה בו את חוששת לפגיעה בזכויותיך כעובדת בזמן הריון, חופשת לידה, חזרה לעבודה מחופשת לידה או טיפולי פוריות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

חקיקה מרכזית בתחום עבודת נשים

חוק עבודת נשים

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

צור קשר


    מאמרים בנושא