Read more about the article הלכת פיקאלי חלה גם במקרה של חריגה ממגבלת רשימת נהגים קונקרטית
תביעת תחלוף

הלכת פיקאלי חלה גם במקרה של חריגה ממגבלת רשימת נהגים קונקרטית

האם מבוטח שלא עמד בתנאי פוליסת הביטוח שרכש זכאי לקבל פיצוי כלשהו מהחברה ? בית משפט השלום בראשון לציון מיישם את הלכת פיקאלי, אשר ניתנה על ידי בית המשפט העליון.…

להמשך קריאההלכת פיקאלי חלה גם במקרה של חריגה ממגבלת רשימת נהגים קונקרטית

בית המשפט המחוזי חיפה: חברת ביטוח זרה יכולה להגיש תביעת שיבוב בישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה בקשה לסלק על הסף תביעת שיבוב שהוגשה על ידי 11 חברות ביטוח בינלאומיות, חלקן חתמי לוידס, שאינן מחזיקות ברישיון מבטח בישראל. בבקשה נטען כי התובעות…

להמשך קריאהבית המשפט המחוזי חיפה: חברת ביטוח זרה יכולה להגיש תביעת שיבוב בישראל
Read more about the article בית המשפט העליון: למבטח של ניזוק יש את זכות התחלוף כלפי מבטח מזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק
תביעת תחלוף

בית המשפט העליון: למבטח של ניזוק יש את זכות התחלוף כלפי מבטח מזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק

מכוניתו השכורה של אב פגעה במכוניתו של בנו. האם חברת הביטוח של הבן יכולה להגיש תביעת שיבוב כנגד חברת ההשכרה ? שאלת זכות התחלוף זו עמדה בפני בית המשפט העליון…

להמשך קריאהבית המשפט העליון: למבטח של ניזוק יש את זכות התחלוף כלפי מבטח מזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק
Read more about the article הקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין
תביעת תחלוף

הקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין

האם העובדה כי לנתבע יש פוליסה בחברת ביטוח מאפשרת הגשה של תביעה נגדו בכל מקום בו יש לחברת הביטוח סניף ? האם סמכות מקומית בתביעות נזיקין נוצרת מעצם העובדה כי…

להמשך קריאההקשר בין פוליסה בחברת ביטוח לבין סמכות מקומית בתביעות נזיקין

מה דין תיקון בכתב יד בהסכם ביטוח

בית המשפט קבע כי התחייבות לקיום ביטוח שנערכה באמצעות תיקון בכתב יד בהסכם ביטוח זוכה לעדיפות על פני נוסח קבוע ומודפס בית משפט השלום בתל אביב קבע כי בחוזה יש…

להמשך קריאהמה דין תיקון בכתב יד בהסכם ביטוח

מי אחראי על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים במוסדות חינוך לא רשמיים ?

שופט בית המשפט המחוזי בנצרת השופט ערפאת טאהא קיבל ערעורים של מוסד חינוכי ושל מדינת ישראל וקבע כי האחריות על  ביטוח תאונות אישיות לתלמידים במוסדות חינוך חלה רק על הרשות המקומית…

להמשך קריאהמי אחראי על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים במוסדות חינוך לא רשמיים ?

תיקון חוזר ביטוח: אתר הר הביטוח יציג קישור לפוליסת בריאות ללא סיסמא

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה טיוטה לשינוי הדיווח המועבר למבוטחים באמצעות הר הביטוח בתחום ביטוח בריאות. על פי ההוראה החדשה מבוטח יוכל לקבל ללא הזדהות באתר הר…

להמשך קריאהתיקון חוזר ביטוח: אתר הר הביטוח יציג קישור לפוליסת בריאות ללא סיסמא

מכתב דחייה מחברת הביטוח – אין מקצה שיפורים

חברת ביטוח נדרשת להעלות את טענותיה בדבר הפרתו של תנאי המתייחס להקלת הסיכון במסגרת מכתב דחייה מחברת הביטוח, ומשלא עשתה כן, אין להתיר לה לבצע מקצה שיפורים ולהעלות טענות אלה…

להמשך קריאהמכתב דחייה מחברת הביטוח – אין מקצה שיפורים

פגיעה נפשית בתאונת דרכים נזק גוף ישיר ?

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אורלי מור-אל קבעה כי נהגת רכב שפגעה בהולכת רגל ונגרמו לה עקב כך רק נזקים נפשיים, מהווה נפגעת ישירה בתאונה ואין להחיל בעניינה את…

להמשך קריאהפגיעה נפשית בתאונת דרכים נזק גוף ישיר ?

רשות שוק ההון – הקלות בביטוח עקב הקורונה

.רשות שוק ההון הכריזה על שורת הקלות בביטוח עקב הקורונה. להקלות יש השפעות על לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים  הקפאת ביטוחים: מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, על רקע…

להמשך קריאהרשות שוק ההון – הקלות בביטוח עקב הקורונה