תיקון חוזר ביטוח: אתר הר הביטוח יציג קישור לפוליסת בריאות ללא סיסמא

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה טיוטה לשינוי הדיווח המועבר למבוטחים באמצעות הר הביטוח בתחום ביטוח בריאות. על פי ההוראה החדשה מבוטח יוכל לקבל ללא הזדהות באתר הר…

להמשך קריאהתיקון חוזר ביטוח: אתר הר הביטוח יציג קישור לפוליסת בריאות ללא סיסמא