תיקון חוזר ביטוח: אתר הר הביטוח יציג קישור לפוליסת בריאות ללא סיסמא

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה טיוטה לשינוי הדיווח המועבר למבוטחים באמצעות הר הביטוח בתחום ביטוח בריאות. על פי ההוראה החדשה מבוטח יוכל לקבל ללא הזדהות באתר הר…

להמשך קריאהתיקון חוזר ביטוח: אתר הר הביטוח יציג קישור לפוליסת בריאות ללא סיסמא

רשות שוק ההון – הקלות בביטוח עקב הקורונה

.רשות שוק ההון הכריזה על שורת הקלות בביטוח עקב הקורונה. להקלות יש השפעות על לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים  הקפאת ביטוחים: מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, על רקע…

להמשך קריאהרשות שוק ההון – הקלות בביטוח עקב הקורונה