Read more about the article תאונת עבודה – האם יש חובה לדווח מיידית לרופא על קשר לעיסוק המקצועי ?
ביטוח לאומי

תאונת עבודה – האם יש חובה לדווח מיידית לרופא על קשר לעיסוק המקצועי ?

תאונת עבודה היא אחד הסיכונים המשמעותיים ביותר של עובדים. האם כל אירוע בו נפצע עובד בעבודה נכנס לגדרי תאונת עבודה ? בית הדין הארצי לעבודה קיבל ערעור של טבח בבית…

להמשך קריאהתאונת עבודה – האם יש חובה לדווח מיידית לרופא על קשר לעיסוק המקצועי ?

מתי בית הדין לעבודה דן בנושא תביעות אובדן כושר עבודה ?

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד קיבל בקשת ערעור של חברת הביטוח הראל וקבע כי הדיון בנושא תביעות אובדן כושר עבודה יתקיים בבית משפט השלום ולא בבית הדין לעבודה. בכך הפך…

להמשך קריאהמתי בית הדין לעבודה דן בנושא תביעות אובדן כושר עבודה ?