העליון: פיצוי לנפגע בתאונת דרכים – קרנית אינה חולקת נזק עם חברת הביטוח

בית המשפט קבע כי במקרה של תאונה בה מעורבים חברת ביטוח וקרנית, פיצוי לנפגע בתאונת דרכים יהיה כולו של חברת הביטוח ולא של שני הצדדים יחד

הולך רגל נפגע בתאונת דרכים בה היו מעורבים שני כלי רכב, כאשר אחד מהם הוא חסר ביטוח. האם במקרה כזה חברת הביטוח חולקת את הנזק יחד עם קרנית ? בית המשפט העליון קבע בפסיקה תקדימית כי קרנית אינה צריכה להשתתף במקרה מעין זה עם חברת הביטוח בתשלום פיצוי לנפגע תאונת דרכים והאחריות כולה חלה על חברת הביטוח.

בשנת 2008 נפגעה קטינה בתאונת דרכים בה היו מעורבים רכב וקטנוע. הרכב פגע בקטנוע אשר נהדף לכיוונה של הקטינה שעמדה על אי תנועה עודנה ממתינה לאור ירוק. הרכב היה מבוטח על ידי חברת הביטוח AIG ואילו הקטנוע נעדר כיסוי ביטוחי לנהג נוסף מלבד בעליו. במסגרת ההליך בבית משפט השלום, טענה AIG כי קרנית חבה באופן בלעדי כלפי הקטינה ולחילופין, כי היא וקרנית חבות ביחד ולחוד.

תאונת דרכים מעורבת

בפסק דינו קבע בית משפט השלום כי מדובר בתאונת דרכים מעורבת, ושני הנוהגים חבים כלפי הקטינה ביחד ולחוד. נקבע כי מאחר שלנהג הקטנוע לא היה כיסוי ביטוחי, רק חברת AIG, המבטחת של הרכב תישא לבדה במלוא נטל הפיצוי כלפי הקטינה. בית משפט השלום קבע כי קרנית פטורה מלשאת במחצית הפיצוי, כיוון כי מלשון החוק עולה כי כאשר בידי הנפגע לתבוע פיצויים מאת חברת ביטוח, אין לאותו נפגע עילת תביעה עוד כנגד קרנית ועילת התביעה שלו היא אך כנגד חברת הביטוח.

במוקד הערעור לבית המשפט המחוזי, כמו גם בבקשת רשות הערעור שעמדה בפני בית המשפט העליון, עמדה קביעתו של בית משפט השלום לפיה חבותה של קרנית כלפי נפגע הולך רגל בתאונה מעורבת הינה שיורית, ועל המבטח לשאת במלוא נטל הפיצוי.

בית המשפט המחוזי דחה בדעת רוב את הערעור של חברת הביטוח AIG, וקבע כי החוק כולל שלושה תנאים מצטברים, שבהתקיימם על קרנית לפצות את הנפגע, ואחד מהתנאים עניינו "ואין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח". בהתאם לכך נקבע בבית המשפט המחוזי כי מקום שיש לנפגע אפשרות לתבוע פיצויים מאת מבטח, נטל הפיצוי מוטל על המבטח בלבד. דעת המיעוט בהרכב שדן בערעור בבית המשפט המחוזי חלקה על קביעה זו.

מה החלוקה בין חברת הביטוח לקרנית ?

בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי הגישה חברת הביטוח AIG בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בו טענה כי מלשון החוק עולה כי כאשר נהג הרכב הפוגע אינו מבוטח, קם ומתגבש מיידית תפקידה של קרנית הנכנסת לנעליו. לפיכך, כיוון שבמקרה שלפנינו נהג הקטנוע אינו מבוטח, קרנית חבה במקומו כלפי הקטינה ביחד ולחוד עם המבטחת. AIG טענה כי הסוגיה האמורה טרם נדונה לגופה בבית המשפט העליון, אלא עלתה בעקיפין.

בית המשפט העליון החליט לדון בבקשה שהגישה AIG כערעור ודחתה אותו.

בית המשפט העליון ציין כי בהיעדר התייחסות בסעיף 12 לחוק הפלת"ד למצב דברים של תאונה מעורבת, ניתן לכאורה לטעון כי מקום בו אין לנהג ביטוח תקף, חובת הפיצוי לנפגע תחול על קרנית. בדרך זו הלכה דעת המיעוט בבית המשפט המחוזי. "אלא שגישה זו אינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק, עם תכליתו, עם הפסיקה ועם גישתם של מלומדי משפט", קבע בית המשפט העליון.

מתוך ההחלטה של בית המשפט העליון עולה כי תפקידה של קרנית בא לידי ביטוי רק מקום שבו נותר הנפגע ללא פיצוי לנפגע בתאונת דרכים. "קרנית לא נכנסת בנעליו של הנהג הפוגע. נהפוך הוא, לעיתים קרובות קרנית היא שחוזרת על הנהג הפוגע חסר הביטוח. גישתה של המבטחת, לפיה על קרנית להיכנס לנעלי הנהג חסר הביטוח ולשאת עמה במשותף בנטל הפיצויים, משמעה, הלכה למעשה, יצירת רשת ביטחון כלפי חברות הביטוח ולא כלפי הנפגעים. תוצאה כזו סותרת את התפקיד השיורי של קרנית, וחוטאת לתכלית החקיקתית של סעיף 12 לחוק".

בית המשפט קבע כי חברת הביטוח AIG תישא בהוצאות קרנית בגובה 10,000 שקל.

רע"א 772/20 AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

פסק דין מ-1.6.20

פורסם בשבועון עדיף

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו לא ייצג בתיק האמור

0 0 הצבעות
דרג את המאמר
הירשם
הודעה
guest
0 תגובות
תגובות
צפה בכל התגובות

שתף את המאמר

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא