תאונת דרכים אופניים חשמליים – אחריות הרוכב ?

האם אופניים חשמליים הן רכב מנועי ומה האחריות במקרה של תאונת דרכים עם רכב מנועי ? שאלה זו עמדה בפני בית משפט השלום בנתניה בתביעה שהוגשה כנגד חברת הביטוח שומרה במקרה של תאונת דרכים אופניים חשמליים.

התובע טען כי ארעה לו תאונת דרכים בחודש אוקטובר 2016 כאשר הוא שהה עם חבריו במרכז העיר נתניה, בעוד הוא רכוב על אופניים חשמליים ומדובר על תאונת דרכים אופניים חשמליים. לטענתו, המקרה ארע כאשר הוא היה שעון על דלת מונית שחלונה פתוח ושוחח עם חבריו אשר ישבו במונית. נהג המונית החל בנסיעה מהירה בעודו שעון על דלת המונית, וכתוצאה מכך הוא נפל מהאופניים החשמליים ונחבל במפרק הירך, ביד שמאל ובגב התחתון. כתוצאה מהתאונה נגרמה לתובע נכות אורתופדית בשיעור של 10%.

את תביעתו הגיש התובע כנגד חברת הביטוח שומרה, מבטחת המונית, כנגד נהג המונית וכנגד קרנית – הקרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים בטענה של תאונת דרכים אופניים חשמליים. לטענת התובע מקרה של נפילה מאופניים חשמליים מהווה תאונת דרכים כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, תשל"ה- 1975.

בין הצדדים הייתה מחלוקת עובדתית ביחס לאופן התרחשות האירוע. שומרה מכחישה את נסיבות התאונה ולטענתה הנהג כלל לא היה מעורב באירוע. כמו, כן קיימת מחלוקת משפטית ביחס לשאלת הגדרת אופניים חשמליות כרכב מנועי כהגדרתו בחוק. ביום ההוכחות לא התייצב נהג המונית בבית המשפט ובית המשפט לא מקום להיעתר לבקשה לדחיית דיון ההוכחות מחמת מחדל התייצבות עד שומרה.

בית המשפט קבע כי ביחס לנסיבות התאונה צירף התובע את ההודעה למשטרה ומסמכים רפואיים עם אשפוזו לאחר התאונה המפרטים את נסיבות התאונה כטענתו. כן העידו התובע וחבריו ועדויותיהם היו קוהרנטיות, סדורות ולא נסתרו. עדות העדים הייתה מהימנה עלי ולא נסתרה.

עורך הדין של חברת הביטוח שומרה טען כי יש לראות באופניים חשמליים כרכב מנועי בהתאם לחוק הפלת"ד. לטענתו, מאחר שמדובר ברכב מנועי, שלא בוטח, הרי שאין כנגדה עילה בהתאם לחוק הפיצויים. ובנסיבות אלה על קרנית לשאת בהוצאות בתביעה.

לטענת התובע,  אין המדובר ברכב מנועי.  לטענתו יש לראות אותו כהולך רגל שנפגע על ידי נהג המונית, ועל כן, שומרה חבה בפיצויו. אף קרנית הצטרפה לטענת התובע לפיה אופנים חשמליים אינם רכב מנועי, וככל שיקבע כי אכן הם רכב מנועי, אזי דינו של התובע ככל נהג  המחזיק רכב מנועי שלא ביטח את רכבו, ולכן בנסיבות אלה אין לו עילת תביעה כנגד קרנית.

בית המשפט ציין כי השאלה האם יש לראות באופנים חשמליים רכב מנועי נדונה בפסיקה והוצגו דעות חלוקות בעניין זה.

בע"א 56471-10-18 פלונית נ' זילברשטיין, [פורסם בנבו] קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי אין לראות באופניים חשמליים רכב מנועי. כב' השופט שנלר (אליו הצטרפו כ' השופטים ק' ורדי וע' רביד) קבע, תוך התייחסות למצב החקיקתי, היבטי מדיניות, והידרשות למשפט משווה, כי אופניים חשמליים אינם עונים על הגדרה של "רכב מנועי" בחוק הפיצויים ועל כן אינם נזקקים לעריכת ביטוח חובה.

בפסק הדין קבע בית המשפט: בהתחשב בכך שהאופניים החשמליים אשר נדונים במקרה דנן היו אופניים חשמליים תקניים, אמליץ לחברי להרכב לדחות את הערעור תוך קביעה כי אופניים חשמליים תקניים אינם עונים על הגדרת "רכב מנועי" בחוק הפיצויים, ומשכך אינם נזקקים לעריכת ביטוח".

לעומת זאת, בפסק הדין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט כמאל סעב) נקבע כי אופניים חשמליים מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הפיצויים )ת"א (חי') 10767-06-14 אסולין נ' דרויש  [פורסם בנבו] (27.9.2019) באותו ענין נפסק שאופניים חשמליים נכנסים לגדרו של אחד ממצבי הריבוי. בהתאם, קבע בית המשפט כי בהתחשב בכך שהאופניים החשמליים מעולם לא צוידו ברישיון רכב, לא הוצאה לגביהם תעודת ביטוח לכיסוי השימוש בהם, ולא נדרש רישיון נהיגה לנוהגים בהם, ובהתחשב בכך שסעיף 7(5) לחוק הפיצויים קובע כי נפגע לא יהיה זכאי לפי החוק לפיצוי אם נהג ברכב ללא ביטוח, נדחתה התביעה בעילה מכוח חוק הפיצויים. שומרה צידדה בפסק דין זה.

בית המשפט ציין כי תלויה ועומדת ההכרעה בסוגיה זו של סיווג האופניים החשמליים בבית המשפט העליון במסגרת מספר ערעורים שאוחדו. השופטת ליאת הר ציון קבעה בפסק הדין כי יש להכיר בחבותה של שומרה לפיצוי התובע. "לגופו של ענין- אני סבורה כי עולה מהפסיקה בענין זילברשטיין אשר קבעה את ההלכה לפיה אופניים תקניים לא ייחשבו כרכב מנועי, כי הנטל בעניין זה חל על שומרה להראות כי האופניים אינם תקניים ולכן ייחשבו כרכב מנועי. שומרה לא עמדה בנטל זה. אין כל אינדיקציה מתיק המשטרה ו/או מחומר הראיות בפני כי האופנים לא היו תקניות.  לא שוכנעתי שהוכח כי נעשו באופניים שינויים או שיפורים באופן שהם מוחרגים מהקביעה בעניין זילברשטיין".

בית המשפט קבע לרוכב האופניים החשמליות פיצוי בגובה 386,305 שקלים, בצירוף שכ"ט עו"ד של כ-58,000 שקלים וכן הוצאות משפט שהוציא התובע ואגרה. כמו כן הורה בית המשפט על דחיית התביעה כנגד קרנית וקבע כי התובע יישא בהוצאות שכ"ט עו"ד קרנית בסך של 10,000 שקלים וכן בהוצאות בהן נשאה קרנית.

ת"א 50002-10-17 פלוני נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו לא ייצג בתיק האמור

0 0 הצבעות
דרג את המאמר
הירשם
הודעה
guest
0 תגובות
תגובות
צפה בכל התגובות

שתף את המאמר

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא