דיני עבודה

זומנתם לשימוע לפני פיטורים ? חוששת מפיטורים בהריון ? מה ההגנה על עובדת בטיפולי פוריות ? הרעת תנאים ? המעסיק בפשיטת רגל ? חשוב לקבל ייעוץ מיידי מעורך דין עבודה 

חייגו 09-9699960 שלחו ווטסאפ או שלחו מייל ליעוץ ראשוני 

בכל סוגיה של דיני עבודה חשוב להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום. לכל צעד, שיחת טלפון או הודעת ווטסאפ ששולחים יכולה להיות משמעות דרמטית בהמשך הדרך. 

עורך דין עבודה ילווה אתכם באופן צמוד ויסייע לכם בניתוח מצבכם המשפטי.  לאחר הניתוח המשפטי תגובש הפעולה המתאימה ביותר למצבכם כמו הכנה לשימוע, ייצוג בשימוע, ייצוג נשים בהריון בפיטורים, ייצוג מול הממונה על העסקת נשים, בחינת חוזה עבודה, סיום העסקה, זכויות אחרי פיטורים ועוד. 

עורך דין עבודה מטפל בכל היבטי דיני העבודה למעסיקים. דיני העבודה מתחדשים במהירות ומחייבים שמירה על הוראות דיני עבודה, תקנות דיני עבודה וחוקי עבודה. אי ציות לחוקי עבודה עלול לחשוף לסנקציות מנהליות חמורות מתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. כמו כן, מעסיקים עלולים להיות חשופים להליכים פליליים בדיני עבודה. 

 עו"ד רונן שמשון ועו"ד גיא שמואלי חברים בוועדת דיני עבודה – מחוז מרכז – לשכת עורכי הדין

להלן מספר נושאים מרכזיים בטיפול מחלקת דיני העבודה של שמואלי שמשון RGS

פיטורי עובדת בהריון או בטיפולי פוריות 

עובדת בהריון או עובדת בטיפולי פוריות, אשר מועסקת מעל 6 חודשים, זכאית להגנה במסגרת חוק עבודת נשים. חוק עבודת נשים כולל הגנה על עובדת בהריון או הגנה על עובדת בטיפולי פוריות. החוק בישראל לעניין הגנה בהריון או טיפולי פוריות מהווה חקיקה מתקדמת לעניין עבודת נשים. המחוקק קבע הגבלות משמעויות על פיטורים של עובדת בהריון, הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בהיריון, פיטורים של עובדת בטיפולי פוריות, שימוע לעובדת בהריון, שימוע לעובדת בטיפולי פוריות ועוד. חוק עבודת נשים גם קובע את הכללים לפיטורים של עובדת בחופשת לידה ואת הדרישה להחזרת העובדת למקום העבודה לאחר חופשת לידה. שינויים בתנאי העסקה או פיטורים של עובדת בהריון, בחופשת לידה או בטיפולי פוריות מחייבים אישור של הממונה על חוק עבודת נשים. בעיקרון, פיטורים של עובדת עקב הריון, לידה או טיפולי פוריות לא יאושרו. בכל מקרה בו את חוששת לפגיעה בזכויותיך כעובדת בזמן הריון, חופשת לידה, חזרה לעבודה מחופשת לידה או טיפולי פוריות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

פיטורים 

במקרה של פיטורים יש לוודא שורה של נושאים ביחס לעובד המפוטר. בשלב הראשון חייב להתקיים שימוע כחוק. על פי פסיקת בתי הדין לעבודה לא ניתן לפטר עובד או לפגוע בזכותו לעבודה ללא קיום שימוע. פיטורים ללא שימוע עשויים להוות עילה לתביעה לבית הדין לעבודה לביטול הפיטורים או לתבוע פיצוי כספי בגין הליך פיטורים לא תקין. טרם קיום השימוע העובד צריך לקבל מהמעסיק את כל המידע הרלוונטי לגבי טענות המעסיק על מנת שיוכל להשיב להן. בשימוע יכול להשתתף עורך דין דיני עבודה מטעמו של העובד. הצגת טיעונים בשימוע עשויה לשנות את עמדתו של המעסיק ולהשאיר את העובד במקום עבודתו. לאחר השימוע המעסיק צריך להחליט על המשך העסקה או פיטורים של העובד. במקרה של פיטורים יש לוודא כי העובד מקבל את כל הזכויות בפיטורים לרבות הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, מלוא הזכויות הפנסיוניות, פידיון ימי חופשה וזכויות נוספות. במקרה של פיטורים יש לבדוק אם לעובד יש הסכם קיבוצי או חוזה אישי שמקנה לו תנאים טובים יותר מאלה הקבועים בדיני העבודה. משרדנו מייצג עובדים בהליכי שימוע על מנת להבטיח כי הם מתקיימים כדין וכן בתביעות לבית הדין לעבודה בטענת הליך פיטורים לא תקין.

זכויות ותביעות אחרי פיטורים 

משרדנו מייצג עובדים אשר סיימו את העסקתם ומוודא באמצעות עורך דין דיני עבודה כי העובד יקבל את כל הזכויות המוקנות לו בחוק. בין הזכויות המגיעות לעובדים במקרה פיטורים: שימוע כדין, קבלת הסכם העסקה, קבלת תלושי שכר, תשלומים פנסיוניים מלאים, תשלום שעות נוספות ועוד. 

חוזה עבודה 

חוזה עבודה הוא אחד ההסכמים המשמעותיים בחייו המקצועיים של כל עובד. רוב העובדים חותמים על הסכם העסקה או חוזה עבודה פעמים ספורות בחייהם המקצועיים. אצל המעסיק חוזה עבודה הוא התנהלות שכיחה יותר וכשחקן חוזר בעולם העבודה וההעסקה, הוא אמור לשלוט טוב יותר במערכת דיני העבודה. עורך דין דיני עבודה יכול לסייע לעובד בשמירה על זכויותיו במסגרת חוזה עבודה. בעבור המעסיק עורך דין דיני עבודה מבטיח שמירה על העדכונים והחידושים השונים בעולם העבודה והתאמת חוזה העבודה אליהם. במשרדנו יכולת וניסיון בניסוח חוזה עבודה באנגלית ובדיקה של חוזה עבודה באנגלית. חוזה עבודה באנגלית רלוונטי במיוחד כחוזה עבודה בחברת הייטק. 

זכויות עובדים בפשיטות רגל 

הביטוח הלאומי מגן על זכויות עובדים במקרה פשיטת רגל של מעסיק או מתן צו פירוק לחברה. בעיקרון, עובד שכיר שהתאגיד בו עבד התפרק או שמעסיקו פשט את הרגל זכאי לתשלום מהביטוח הלאומי בגין חוב שכר עבודה, פיצויי פיטורים ותשלומים לקופת גמל על חוב שנוצר למעסיק. התשלומים הנם עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק.  בעקבות השינויים בחוק חדלות פירעון, הזכאות לקבלת פיצוי מהביטוח הלאומי היא של עובד שנגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכים. במסגרת החקיקה הקודמת היו תנאים אחרים לזכאות. נכון לתחילת שנת 2020 סכום הפיצוי המקסימלי מהביטוח הלאומי עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים הוא כ-115,000 שקל ועבור תשלומים לקופת גמל הוא כ-17,600 שקל.  

ליטיגציה משפטית 

למשרד עורכי הדין שמואלי שמשון RGS התמחות מיוחדת בתחומים בהם נדרשת מעורבות עורך דין עבודה בייצוג משפטי, משא ומתן, גישור עבודה ומיצוי זכויות של עובדים. עורך דין עבודה מייצג עובד בשימוע, מייצג עובד בדין משמעותי ובמידת הצורך מייצג את העובד בתביעה בבית הדין לעבודה או בהליכי גישור עבודה. 

תביעות עבודה לעובדי הייטק וטכנולוגיה 

תביעת עבודה לעובד הייטק, תביעת עבודה לעובד סטארט אפ, תביעת עבודה לעובד חברה טכנולוגית ואו תביעת עבודה לעובד חברת ביוטכנולוגיה עשויה להיות מורכבת יותר. לעובד הייטק צרכים משפטיים ייחודיים כמו היעדר תחרות, הסכם אי תחרות ותנאי העסקה ייחודיים כמו הגבלת עבודה אחרי סיום החוזה.  לצד הניסיון בנושא דיני עבודה להייטק וטכנולוגיה למחלקת דיני העבודה ניסיון ויכולת לניהול משא ומתן באנגלית, ניסוח חוזה עבודה באנגלית, בדיקת חוזה עבודה באנגלית 

צווי הרחבה ואוכלוסיות מיוחדות 

כאשר דנים בזכויות עובדים, יש כמובן להתייחס לקבוצות עובדים אשר יש להלן זכויות ייחודיות, לדוגמא: עובדיים שעתיים או עובדים יומיים, עובד בעל צרכים מיוחדים, עובד קבלן כוח אדם, עובד חברות ניקיון, עובד חברות אחזקה, עובד שמירה, עובד אבטחה, גננות, מורות, עובד הוראה, רופא, אחים ואחיות, עובד בענף הבניה, עובד בענף השיפוצים, עובד בניין, עובד במלונאות, עובד במשק בית, עוזרות בית, מטפלות, עובד אולמות אירועים, עובד גני אירועים, עובדים מאוגדים ועוד. 

הזכויות הקבועות בדיני העבודה הן זכויות המינימום על פי החוק בלבד. יש לבחון בכל מקרה האם לעובד יש זכויות נוספות מתוקף הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על הענף או מקום העבודה ומתוקף הסכם העבודה שבין העובד לבין המעסיק.

משרד עורכי הדין שמואלי שמשון RGS מספק למעסיקים ולעובדים שירותים משפטיים מקיפים בתחום דיני עבודה ותביעות עבודה להם נדרשת מעורבות עורך דין דיני עבודה. 

בין השירותים של משרד עורכי דין שמואלי שמשון RGS בתחום דיני העבודה

בחינה ציות מעסיק להוראות החקיקה בתחומי דיני עבודה

התאמת מעסיק להוראות חקיקה בתחום דיני עבודה

 ייצוג מעסיק בהפחתת עיצומים כספיים מתוקף חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 

 חוות דעת משפטית בדיני עבודה

שימוע לפני פיטורים

הכנה לשימוע לפני פיטורים

ייצוג בשימוע לפני פיטורים 

שימוע לעובדת בהריון

שימוע לעובדת בטיפולי פוריות

הודעה לעובד

חוזה עבודה למעסיק

חוזה עבודה לעובד

חוזה עבודה באנגלית למעסיק

חוזה עבודה באנגלית לעובד

ניהול משא ומתן בסוגיות דיני עבודה

מיצוי זכויות עובד בסיום עבודה

התפטרות בתנאי פיטורים

תביעות פיצויים ושכר בהליכי פשיטת רגל ופירוק

העסקה פוגענית

מיצוי זכויות עובדים במשא ומתן לחוזה עבודה

פיטורים לא חוקיים

פיטורים בהריון

פיטורי עובדת בטיפולי פוריות שאינה נעדרת

פיטורים בטיפולי פוריות של עובדת שנעדרת

פיטורים בחופשת לידה 

היתר פיטורים בכפוף לחוק עבודת נשים

ניהול סכסוכים בדיני עבודה

ייצוג בהליכים משמעתיים

גישור ולטיגציה בדיני עבודה

חקיקה מרכזית בתחום דיני העבודה

חוק הגנת השכר

חוק שכר מינימום

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק חופשה שנתית

חוק עבודת נשים

חוק פיצויי פיטורין

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 

חוק דמי מחלה

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 חוק למניעת הטרדה מינית

צו הרחבה לפנסיית חובה

חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

חוק עובדים זרי

צור קשר

מאמרים בנושא