הגנת הפרטיות

מחזיקים מידע על לקוחות וספקים ?  מאגרי המידע שלכם רשומים ? יש לכם מדיניות פרטיות ? חוששים להפר פרטיות ? הפרו את הפרטיות שלכם ? עורך דין הגנת הפרטיות יספק את הליווי המשפטי הנדרש בנושאי פרטיות ומאגרי מידע.

שאלות בנושא הגנת הפרטיות ? 

חייגו 09-9699960 שלחו ווטסאפ או שלחו מייל לקבלת ייעוץ 

עו"ד גיא שמואלי משמש סגן יו"ר ועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי הדין ועו"ד רונן שמשון חבר בוועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי הדין 

מאגרי מידע

מאגרי המידע הארגוניים מכילים את המידע החשוב ביותר שלכם: מאגר נתוני לקוחות, מאגר נתוני ספקים, מאגר נתוני עובדים, מאגר נתונים פיננסיים, מאגר מצלמות אבטחה, מאגר מועמדים לעבודה ומאגרים נוספים בהתאם לאופיו של הארגון. חוק הגנת הפרטיות והתקנות קובעים הוראות אשר מגדירות מהו מאגרי מידע המחייב רישום, אמצעי אבטחה נדרשים וכלים לניהול של מאגר המידע. 

לצד הוראות החוק, חושב לארגונים לגבש מדיניות הגנת הפרטיות לתחומי הפעילות השונים, אשר מגדירה את סוגי המידע הנשמרים במאגרים השונים, השימוש אשר נעשה במידע השמור במאגרים והוראות שונות בנושא. 

משרד עורכי הדין שמואלי שמשון RGS מסייע לחברות וארגונים לעמוד בדרישות לעניין מאגרי מידע, לרבות רישום מאגרי מידע, בחינת עמידה בדרישות הרגולציה בנושאי פרטיות, גיבוש מדיניות פרטיות ארגונית ומתן מענה לסוגיות משפטיות שונות בתחום הגנת הפרטיות, לרבות מתן ייעוץ על ידי עורך דין הגנת הפרטיות. 

פרטיות בעבודה

את רוב שעות היום ורוב ימי השבוע מבלים במקום העבודה. בדיוק כפי שאנו מצפים ודורשים פרטיות בביתנו, כך עובדים זכאים לפרטיות במקום העבודה. לסוגיית פרטיות במקום העבודה היבטים רבים. נושא מרכזי בהקשר פרטיות בעבודה הוא זכותו של העובד לפרטיות תיבת הדואר האלקטרוני, מול זכותו של המעסיק לנהל בקרה על מערכות המחשוב בארגון. 

פסק דין מנחה בעניין הוא עע (ארצי) 8/90 טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל – הממונה על חוק עבודת נשים ואח' במסגרתו הגדיר בית הדין הארצי את גבולות הגזרה לחדירה לתיבת דואר אלקטרוני של עובד. פסק הדין היה חשוב ופורץ דרך, אולם הוא ניתן בשנת 2011 ומאז חלו שינויים ותהפוכות רבים בהיקף השימוש של עובדים במערכות מידע של מקום העבודה. בכל מקרה, פסק דין איסקוב הוא פסק הדין המנחה לעניין זה.

נושאים נוספים הקשורים לפרטיות בעבודה הם שימוש במצלמות אבטחה, קבלת נתוני מיקום טלפון סלולרי, קבלת נתוני מיקום מכשיר איתור במכונית, תוכנות מעקב אחרי עובדים, התקנת אמצעי מעקב במחשבי עובדים, שעון נוכחות סלולרי, שעון נוכחות באמצעות תביעת אצבע וסוגיות רבות נוספות. 

משרדנו משלב את העיסוק בתחום דיני העבודה עם העיסוק בתחום הגנת הפרטיות ומספק למעסיקים ועובדים ייעוץ משפטי שוטף, חוות דעת וייצוג בהליכים משפטיים בסוגיות המשלבות את תחום דיני עבודה ותחום הגנת הפרטיות.

 

פגיעה בפרטיות

חוק הגנת הפרטיות מגדיר את איסור הפגיעה בפרטיות. "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". פגיעה בפרטיות יכולה לבוא לידי ביטוי בתחומים רבים: בילוש, התחקות, הטרדה, האזנת סתר, צילום ברשות היחיד, פרסום צילום אדם ברשות הרבים בנסיבות העלולות לבזות אותו, הפרת חובת סודיות ועוד. כולנו נתקלים מדי יום בסוגיות אשר עשויות לעורר שאלות בתחומי פרטיות ופעמים רבות יש לבחון האם פעולה המתבצעת חוקית או מהווה הפרה של חוק הגנת הפרטיות. משרד עורכי הדין שמואלי שמשון RGS מספק יעוץ משפטי שוטף וייצוג בתביעות משפטיות בסוגיות העולות מחוק הגנת הפרטיות. 

הרשות להגנת הפרטיות 

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים אחראית על הגנת המידע האישי המאוחסן במאגרי מידע דיגיטליים ועל חיזוק הזכות לפרטיות בישראל. הרשות מפעילה את רגולציית הגנת הפרטיות, לרבות אכיפה מנהלית ופלילית, על כלל הגופים בישראל – פרטיים, עסקיים וציבוריים. 

המידע המוחזק על השרתים הארגוניים או המידע המוחזק בענן עשוי לדרוש עמידה בהוראות הגנת הפרטיות. חשוב להבין את הדרישות הייחודיות בנושא הגנת הפרטיות לעורכי דין, הגנת הפרטיות לרופאים, הגנת הפרטיות לרואי חשבון, הגנת הפרטיות לסוכני ביטוח, הגנת הפרטיות לפסיכולוגים וכן לבעלי מקצועות רגישים נוספים.

הרגולציה חלה על כל הגופים המחזיקים או מעבדים מידע אישי דיגיטלי. הרשות קובעת את הכללים לשמירה על נתונים המאוחסנים במאגרי מידע והגנה על מידע ובהוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) כמו כן, על מנת לעמוד בדרישות הרשות מומלץ להתייעץ עם עם עורך דין הגנת הפרטיות. 

הגנת הפרטיות בעולם

לצד הרגולציה בישראל, עשויים גופים הפועלים בעולם או מפעילים אתרי אינטרנט גלובליים להיות כפופים לרגולציה מחמירה נוספת בתחום הגנת הפרטיות כמו תקנות GDPR באירופה, CCPA חוק הגנת הצרכן בקליפורניה ותקנות הגנת פרטיות במדינות נוספות. בחינת העמידה בהוראות הגנת הפרטיות בישראל ובעולם מחייבת התייעצות עם עורך דין הגנת הפרטיות.

במקביל לעורך דין הגנת הפרטיות כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני אינטרנט, על מנת לעמוד בדרישות החוק מאתרי אינטרנט, אתרי סחר אלקטרוני ואפליקציות סלולריות.

חוקים בתחום הגנת הפרטיות 

חוק הגנת הפרטיות

חוק המחשבים 

חוק חתימה אלקטרונית

תקנות הגנת פרטיות (אבטחת מידע)

תקנות הגנת פרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה)

תקנות הגנת פרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי)

תקנות הגנת פרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)

תקנות הגנת פרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה)  

צו הגנת פרטיות (קביעת רשות חקירה)

צו הגנת פרטיות (קביעת גופים ציבוריים) 

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא