פיטורי עובדת בהריון

בהריון וזומנת לשימוע ? פיטורים במהלך טיפולי פוריות ? פיטורים בהריון ?  החזרה מחופשת לידה ? 

רוצים להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה ?

חייגו 09-9699960 שלחו ווטסאפ או שלחו מייל לקבלת ייעוץ 

עובדת בהריון, אשר מועסקת מעל 6 חודשים אצל אותו המעסיק, עשויה להיות זכאית לקבל הגנה מפיטורים במסגרת הוראות חוק עבודת נשים. גם עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות עשויה להיות זכאית להגנה מפני פיטורים (תוך בחינה של המקרה בהתאם להוראות החוק). משמעות ההגנה היא כי פיטורי עובדת בהריון או פיטורי עובדת בטיפולי פוריות דורשים הגשת בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לצורך קבלת אישור לפיטורים. 

עד לקבלת החלטה של הממונה בבקשה לפיטורי עובדת בהריון או בבקשה לפיטורי עובדת בטיפולי פוריות על המעסיק להמשיך להעסיק את העובדת בתפקידה בלי לפגוע בתנאי העבודה שלה או בשכרה. בעיקרון, פיטורי עובדת בהריון, פיטורי עובדת בטיפולי פוריות לא יאושרו ככל שהממונה תמצא כי הפיטורים קשורים להריון או לטיפולי הפוריות. 

ככל שהממונה על העסקת נשים תמצא כי פיטורי עובדת בהריון או פיטורי עובדת בטיפולי פוריות אינם קשורים לעובדה כי העובדת בהריון או במהלך טיפולי פוריות, היא רשאית לעבור לשלב הבא ולבחון את התהליך אותו קיים המעסיק. הממונה תבחן האם ההחלטה אשר התקבלה לפיטורי העובדת מחויבת המציאות ולא קיים פתרון אחר אותו ניתן ליישם על מנת לא לפטר את עובדת בהריון או עובדת בטיפולי פוריות. 

לעניין טיפולי פוריות מבחין החוק בין שתי מסגרות נורמטיביות: היעדרות ממקום העבודה לצורך טיפולי פוריות או אי היעדרות ממקום העבודה לצורך הטיפולים. 

החוק קובע כי אין לפטר עובד או עובדת במהלך תקופת הזכאות להיעדרות מהעבודה עקב טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, וכן במשך תקופה של 150 ימים (חמישה חודשים) שלאחר מכן, אלא באישור זרוע העבודה. לצורך אישור ההיעדרות נדרש אישור בכתב מהרופא המטפל כי הטיפולים מחייבים היעדרות. 

הגבלת הפיטורים חלה גם על עובדים ועובדות, אשר לא נעדרו מהעבודה עקב טיפולי ההפריה, בתנאי שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים:

הם הועסקו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, במשך שישה חודשים לפחות.

הודעה למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה המוקדמת לפיטורים או על הפיטורים, לפי המוקדם מביניהם, כולל אישור של רופא מטפל בכתב על הטיפולים.

כמה הערות שכדאי מאוד לשים אליהן לב:

הגבלת הפיטורים חלה כאשר ההיעדרות מהעבודה היא עקב טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר והיא חלה למשך תקופה של שנתיים מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

הגבלת הפיטורים חלה לגבי עובדת שעברה טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית לקראת הולדת ילד מבן זוג קודם, גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.

הגבלת הפיטורים חלה גם על פגיעה בהיקף המשרה או פגיעה בהכנסה של העובדים.

הגבלת הפיטורים חלה גם על אי חידוש חוזה עבודה.

כך, שבעוד שלגבי עובדת שנעדרה לצורך טיפולי פוריות קיימת מגבלה של שנתיים ממועד תחילת הטיפולים, הרי שעל פי הוראות החוק לגבי עובדת אשר לא נעדרה לצורך טיפולי הפוריות, ההגנה היא לכל תקופת הטיפולים. 

נושא נוסף אליו כדאי להתייחס הוא כי לעובדת אשר אינה נעדרת עקב טיפולי הפוריות נדרש ותק של 6 חודשים במקום העבודה, בעוד שלגבי עובדת אשר נעדרת עקב טיפולי הפוריות ותק זה אינו נדרש. 

מאמר בעניין עובדת בטיפולי פוריות שאינה נעדרת

חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי העבודה המתקדמים בעולם וכולל הגנה משמעותית על עובדת בהריון והגנה על עובדת בטיפולי פוריות מפני פיטורים. החוק בישראל לעניין הגנה בהריון או טיפולי פוריות מהווה חקיקה מתקדמת לעניין עבודת נשים. 

במסגרת חוק עבודת נשים ובהמשך במסגרת הרחבות שניתנו במסגרת הפסיקה, נקבעו הגבלות משמעויות על פיטורים של עובדת בהריון, הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בהיריון, פיטורים של עובדת בטיפולי פוריות, הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בטיפולי פוריות, שימוע לעובדת בהריון, שימוע לעובדת בטיפולי פוריות ועוד.

חוק עבודת נשים גם קובע את האיסור המפורש על פיטורים של עובדת בחופשת לידה ואת הדרישה להחזרת עובדת לאחר חופשת לידה מקום העבודה. גם שינויים בתנאי העסקה או פיטורים של עובדת בהריון או שינויים בתנאי העסקה של עובדת בטיפולי פוריות מחייבים אישור של הממונה על חוק עבודת נשים.

בכל מקרה בו את חוששת לפגיעה בזכויותיך כעובדת בזמן הריון, חופשת לידה, חזרה לעבודה מחופשת לידה או טיפולי פוריות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

חקיקה מרכזית בתחום עבודת נשים

חוק עבודת נשים

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

 

צור קשר

    [anr-captcha]

    מאמרים בנושא